���� �������� ������ ���������������� �������������� �� ���������������� ��

.

2023-02-04
    و اذ اخذنا میثاقکم