كلمات اخرها لام

.

2023-03-31
    دانيه و عزوز دانيه و عزوز دانيه و عزوز