اسلام پرسش و پاسخ فدية رمضان پیش از پیش

Apr 19, 2021 · پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب_ یکی از فضایل ویژه ماه رمضان این است که این ماه تنها ماهی است که در قرآن از آن نام برده شده است. Dec 08, 2012 · #ودی: آنست که پس از ادرار و یا پیش از ادرار از آله مخصوص شخص می آید که ممکن است مثل منی باشد و یا همانند مذی که در هر دو صورت تنها وضو لازم میگردد، و تفاوت آن با منی در اینست که همراه با لذت و تیز و

2022-12-07
    عمر درة
  1. Feb 15, 2014 · ایمیل
  2. 2
  3. جلد : 1
  4. مقام معظم رهبری
  5. منبع: سایت هدانا برگرفته از